Dalszövegek

A Naptáncon nyomtatott formában mindenki megkapja


1. Tisztíts meg minket

(Sólyomfi)

Tisztíts meg minket

Úti porainktól

Kinti ártóinktól

Benti gátjainktól

2x

2. Halálban születek

(Sólyomfi)

Héjájá héjáhó...

Halálban születek,

Születve meghalok,

Egyszerre kigyúlnak,

Kihúnynak csillagok.

Keletről jön a fény,

Nyugaton megpihen,

Minden lét elmúlik,

S nem múlik semmi sem.

3. Alászálló ige

(Sólyomfi-Hervay T.)

Sugár a sugárzóból,

Madár merül a Napból

Isten Igéje száll le

Mennyei Magasakból.

4. Ó Anyánk kérünk...

(Sólyomfi)

Ó, Anyánk, kérünk

Engedj újra élnünk

Megszülethessünk

Gyermeked lehessünk

Ó, Apánk, kérünk

Engedj újra élnünk

Megszülethessünk

Gyermeked lehessünk

(Föld - Ég, Víz - Tűz,

Hold - Nap, Völgy - Hegy,

Boldogasszony - Teremtő Úr,

Ősanyánk - Ősapánk)

5. Szállj meg engem

(Somogyi I.)

Szállj meg engem, égi madár!

Szállj meg engem, égi madár!

Szállj meg engem, égi madár!

Szállj, szállj, szállj!

6. Nap Párduca, Urunk

(Sólyomfi)

Nap Párduca, Urunk

Égi jelt küldj nekünk

Ezer év múltával

Erősödjön hitünk

Táltos csillag-útja

Turul-sólyom röpte

Őseink tudását

Jelenhez kötözze

7. Életfa

(Sólyomfi-Hervay T.)

Kelő Nap hajnali fénye

hej rege rejtem

Sugároz az Életfára

hej rege rejtem

Tulipán nyíló virága

hej rege rejtem

Annak aranykoronája

hej rege rejtem

Napfiúcska Életének

hej rege rejtem

Sugárzó Életfája

hej rege rejtem

Föld-Anya öléből nyílott

hej rege rejtem

Aranyfényű tulipánja

hej rege rejtem

8. Napköszöntő

(Sólyomfi)

Héjájá héjájá héjájáhó...

Éjben megtisztulva várom szavad

Arcod ha meglátom, lelkem szabad

Tápláló fényeddel békítesz át,

Újra megtérek jó Apám hozzád.

9. Fehérlófia

(Sólyomfi-Hervay T.)

Tündöklő ág-bogú Tejútfa

Teteje nélküli Világfa

Nyilasnál nyíló odúja

Égi erőnek kapuja

10. Mutasd az utat dobom

(Sólyomfi)

Mutasd az utat dobom

Agancsos, patás hátas állatom

Mutasd az utat, dobom

Agancsos, patás hátas állatom

Hívj, hívj, örvénylő mélybe le

Oda, hol dobog Földanyám szíve

Hívj, hívj, a fényes ég felé

Vigyél éltető Nap-Apám elé

11. Itt járok...

(Sólyomfi)

Itt járok a szent úton

A szent úton, Vörös Úton

Megyek Hozzád Vörös Úton

Vörös Úton, a szent úton

12. Áldás a Napból

(Somogyi I.)

Terüljön ránk a türelem,

Hogy ki tudjuk várni a napkeltét,

Terüljön ránk a türelem,

Hogy ki tudjuk várni a napjöttét...

Héjhó, héjhó

Áldás a Napból,

Áldás a Fénytől

Áldás, áldás,

Jöjjön, jöjjön, jöjjön

Héjhó héjhó...

13. Életfa - Világfa

(Sólyomfi-Hervay T.)

Életfa, Világfa,

Világhegyen Nagyfa

Napkoronás szarvas

Álldogál alatta

Töve jobb feléből

Élet-vize csurran

Töve bal feléből

Halál-vize buggyan

14. Megjövök én az éjszakából...

(Somogyi I.)

Tiszta fénnyel nyíló lelkem,

Szomjat oltó harmatvirágom,

Tó tükrén a köd eloszlik,

Nyíló szememről tűnik az álom.

2x

Egy, két, há és

Megjövök én az éjszakából,

Megszületek a Napra.

15. Túl a vizen

(népdal-Sólyomfi)

Túl a vizen nyírfa áll

Arra indul egy madár 2x

Vidd el az én lelkemet

Élethez szerelmemet 2x

Túl a vizen fehér nyírfa

Lélekmadár fészkel arra 2x

Fészekből ha majd kiszállok

Újra reátok találok 2x

16. Világfa

(Sólyomfi-Hervay T.)

Világnak közepén

Égig érő Fényfa,

Gyökere eredve

Kicsiny kerek dombba

Világnak közepén

Égig érő Fényfa,

Sugaras ágai

Mennyei magasba'

Világnak közepén

Égig érő fényfa

Sudár, öles törzsét

Föld-Anya hordozza.

Dombközepi Élőfáját

Dombközepi Fénylő fáját,

Dombközepi lombos fáját

Ölében ringatja.

17. Szeretettel

(Sólyomfi-Hervay T.)

Szeretettel etetel Uram

Szeretettel itatol Uram

Könnyáradat száradott

Szemeimen Uram

18. Tűzből jöttem...

(Sólyomfi-Chalupa A.)

Tűzből jöttem régen

Tűzből, hogy égjen a vérem

Tűzzé válni készen

Testem lelkem egészen

Égből jöttem régen

Égből, hogy égjen a vérem

Éggé válni készen

Testem lelkem egészen

19. Sólyom szállj fel...

(Sólyomfi)

Sólyom szállj fel a Naphoz

A kék égre

Büszke énekünk vidd tovább

Sólyom szállj le a Naptól

A Földünkre

Urunk áldását hozd reánk.

20. Csaba királyfi éneke

(Sólyomfi-Hervay T.)

Szarvas emlőből ömlő tejfolyam

Égi fán fénylő csillagútam

Tőgyesfa-odúba tátosom

Fiat szül égi-ágasom

Nap-dob csikóm tűz-eleven

Indúlok csillagösvenyen

Nap-dob csikóm tűz-eleven

Indúlok csillagösvenyen

2x

Hej...

21. Köszönjük Urunk...

(Sólyomfi)

Köszönjük Urunk,

Élő Istenünk

Magos Napodból

Fényt ádasz nekünk

Szívünk emeled

Erős karjaiddal

Lelkünk emeled

Erős karjaiddal

22. Fenn a felhő

(Sólyomfi-Vass István)

Fenn a felhő

Lenn a tenger,

Egy vagyok a

Végtelennel.

23. Földünket megszentelő

(Somogyi I.)

Földünket megszentelő áldott lépéssel,

Lelkünket megszentelő lélekzetvétel,

Fény-lélekben egy vagyunk

Fény-lélekben egy vagyunk

24. Tűz, te gyönyörű

(Somogyi I.)

Tűz, te gyönyörű

tűz, te megtisztító

Tűz, te gyönyörű

tűz, te megtisztító

Tűz, te gyönyörű

tűz, te megtisztító

Mindig égj, mindig égj, mindig égj!

2x

Égj,égj, mint a tűz madara!

Égj,égj, mint a tűz madara!

Égj,égj, mint a tűz madara!

Mindig égj, mindig égj, mindig égj!

2x

25. Fa és a tenger

(Somogyi I.)

Egyet lépünk, kettőt lépünk

Hármat lépünk, héjá-hó

Négyet lépünk, ötöt lépünk

Hatot lépünk, hej-hó

Egyet lépünk, kettőt lépünk

Hármat lépünk, héjá-hó

Négyet lépünk, ötöt lépünk

Hatot lépünk, hej-hó

Hetet lépünk, nyolcat lépünk

S közel már az Ég

A kilencedik lépésre

A Fa csúcsán a Csillag ég

Héjájá héjjá, héjájá héjá héjá,

Héjájá, héjjá héjájá hó

2x

26. Nap - Táltos

(Rogovszky Z.)

Tüzes paripám szárnyalj!

Égi táltosom szállj!

Fánk tetejét érintsd! 2x

Lelkünkhöz alászállj!

27. Intés István katonáihoz (részlet)

(Sólyomfi)

Áldott berkeinket

Gonddal ápoljátok

Regék tanítását

Épen átadjátok

Tisztító vizeink

Medrét gondozzátok

Éltető tüzeink

Lángját tápláljátok 2x

Égigérő Fának

Tövét öntözzétek

Sebesült testvérnek

Sebét kötözzétek

Idegen kezétől

Földünk megóvjátok

Ne foghasson rajta

Kard, rombolás, átok 2x

28. Világ örök útja

(népdal-Sólyomfi)

Az út melyen járok,

világ örök útja,

reggel fényesedik,

este beborúla,

délben erősödik,

éjjel mosnak álmok

világ örök útja,

az út melyen járok

29. Gyökér nélkül (részlet)

(Sólyomfi)

Gyökér nélkül semmit sem érek

Gyökér nélkül kidől a fa

Gyökér nélkül nem szól az ének

Gyökér nélkül nincs korona

Gyökér nélkül múltam rekesztem

Gyökér nélkül kidől a fa

Gyökér nélkül jövőm elvesztem

Gyökér nélkül nincs korona

30. Jóisten kertjébe'

(népdal-Sólyomfi)

Jóisten kertjébe'

Életfa közepébe'

Állok négy szegletébe'

Állok négy szegletébe'

Napkelti sarkában

Vérrel áldott leány van

Boldogasszony karjában

Boldogasszony karjában

Napdeli sarkában

Aranyhajú leány van

Világ sárga hajában

Világ sárga hajában

Napnyugvó sarkában

Múlt-éneklő leány van

Ősök hangja hangjában

Ősök hangja hangjában

Éjszaki sarkában

Csillagszemű leány van

Tejút fényű ruhában

Tejút fényű ruhában

31. Kupavár (részlet)

(Sólyomfi)

Kútból lélek előtörjön,

Fehér Ló hátára üljön,

kötésből ím szabadulva

tátos úton elrepüljön.

32. Követheted

(lakota dal-Sólyomfi)

Héjjá héjjá...

Követheted,

el sohasem éred

el sohasem éred,

hogyha nem reméled

héjjájé hájó...

33. Tűzből és vízből

(Rogovszky Z.)

Tűzből és vízből

Indulok el,

Lépteim csillagok,

Lelkem tenger

Befogad az Ég,

Otthonom a Föld,

Otthonom az Ég,

Befogad a Föld.

34. Áldott Nap

(népdal-Somogyi-Sólyomfi)

Áldott Nap,

Bennünk vagy,

Bennünk vagy

Áldott Nap

35. Napösvényen

(Rogovszky Z.)

Napösvényre lépek,

segítsetek engem!

Karom égre tárva,

emeljetek engem!

Lépteim sodrában

utam megtaláljam,

Közétek érkezve

örökké azt járjam!

36. Segítő - Ős

(Rogovszky Z.)

Fényből jön, ó, füstbe száll

Vízből jön, ó, földön jár

Bennem lép, ó, hallom már

Léptemmel örök úton jár.

Léptem fényesedjen

Szívemmel keressem! 2x

Léptem fényesedjen

Sólyomszárny vezessen!

37. Világtáj - dal

(Rogovszky Z.)

Álmok mosnak, ködből szólnak,

Ősi hegyekben hollók laknak.

ref.: Héjájá, héjájá, héjájá-hó

Lelkem nyílik, napfény árad,

Égre születő sólymok szállnak.

Tűzlobban fel, dallal ölel

Erdő-koronás szarvas lépdel.

Ősök hívnak, Ősök várnak

Tűnő csapáson rám találnak.

38. Alant Rí

(Sólyomfi)

Csobog, fordul, zúdul a köveken

Habzik a fodra, messzire követem

Sziklának csattan, maron szelídül

Kavicson árad, part ívén perdül

Forrásból érré, érből patakká

Tovább erősödik, naggyá, nagyobbá

Patakból folyó, folyóból folyam

Tengerként égbe, világgá rohan

39. Égi ménes

(Sólyomfi)

Ég ég az égi ménes

Vágtat lelkemen át

Tűzcsóva perzsel végig

Ég szüli fehér fiát

Ég ég az égi ménes

Elragad felhők fölé

Éji égen szikrát szór

A Holdsarló köré

Ne kövess, reménytelen

Ha félelemben élsz

Adj föl minden ragaszkodást

És vélem az egységbe

érsz 2x

40. Nap Lova

(Sólyomfi)

Nap Lova szabadon száll

Nyergébe minket vár

Nap Lova előttünk áll

Nyergébe minket vár

Nap Lova szilajon száll

Tisztaság a kantár

Kengyele a hűség

Zablája egyszerűség. 2x

41. Fehér Sólyom

(Sólyomfi)

Égen száll

A fehér madár

Égen száll

A fehér madár

Hall jó hírt

Mint gyógyírt

Szert adó

Tengri vár

Égből száll

A fehér madár

Égből száll

A fehér madár

Mond jó hírt

Hoz gyógyírt

Szomjazó

Szívem vár

42. Süss fel nap!

(népdal)

Süss fel Nap, fényes Nap

Kis kakas kukorékol,

megvirradt 2x

Csillagok kialusznak,

Kusza felhők szakadoznak,

Aranykapuk hasadoznak,

Süss fel Nap! 2x

43. Fenn az ég minden csillaga ég

(Somogyi I.)

Fenn az ég minden csillaga ég,

Lenn a víz tükrén táncol a fény 2x

Kicsiny hullám, lélek hullám

Fut a fények széles útján 2x

44. Teremtés

(Sólyomfi)

Hajat síkság dús füvéből

Homlokot kőből gyúrjatok

Szemet öntsetek tó vizéből

Szájnak barlangot fúrjatok

Arany NapApánk fölragyogjon

Égből hangozzék szólás

Dalok mélyéről szakadjanak

Mint hétágú tiszta forrás

Test sziklából testesüljön

Kart fűzfából fűzzetek

Erekből erek eredjenek

Lábnak cserefát tűzzetek

Arany NapApánk fölragyogjon

Égből hangozzék szólás

Dalok mélyről szakadjanak

Mint hétágú tiszta forrás

Szívet Napból formázzatok

Lelket létező leheletből

Inat csonthoz csomózzatok

Ízt hozzatok felhők felől

Arany NapApánk fölragyogjon

Égből hangozzék szólás

Dalok mélyéről szakadjanak

Mint hétágú tiszta forrás

45. Minden múlandó

(Sólyomfi)

Minden múlandó,

Ami megfogható.

Ami nem fogható,

Csak az maradandó.

46. Fényes ébredés

(Sólyomfi)

Sólyom, szállj a szélben

Isten kék egében 2x

Útunk tiszta légyen

Fényes ébredésben 2x

47. Kék tóban

(Sólyomfi)

Kék tóban megfürödött

Nap Atyánk az égen

Göncöl Táltos vezette Őt

Csillagos szekéren

Napnyugtával pihenni tér,

Láthatatlan útra

Pirkadatkor visszatér

Lelkeinkbe újra

48. Szarvasok Népe

(Sólyomfi)

Széthasadt az égi fátyol

Elpihen Göncöl Szekér

Pirkad már, az égen lángol

Bíbor fényű Nap-vezér

Szarvasok nyomában járunk

Íjunk húrja megfeszül

Forrásnál reájuk várunk

Csendben, rendületlenül

Óriás bikával élen

Feltűnik a büszke had

Figyelnek ugrásra készen

Elpusztul, ki lemarad

Szarvasok nyomába vágyunk

Szarvasokká így leszünk

Négy patán fut izmos lábunk

Ágancsot hordoz fejünk

Vágtatunk felhő ösvényen

Elsímul a földi táj

Nap szívébe jutunk mélyen

Éget, éget mégse fáj

Átvonulunk másik létbe

Jelnek követ állítunk

Jövőnek legyen emléke

Szarvasok Népe vagyunk

49. Legyen

(Sólyomfi)

Legyen a hó újra fehér

Legyen a fű újra zöld

Legyen az ég újra kék

Öleljen át újra a föld

Legyen a szó újra igaz

Legyen a szél símogató

Jöjjön a tél után tavasz

Legyen a tűz égre futó

50. Rejtett nyomban

(Sólyomfi)

Rejtett nyomban vár

Hóban búvó farkaspár 2x

Lelkük összeér

Vérük kettőből lesz egy vér

Nászukból születik jótestvér

Cserjés dombon jár

Erdőfutó szarvaspár 2x

Lelkük összeér

Vérük kettőből lesz egy vér

Nászukból születik jótestvér

Szikla szirtre száll

Szélben élő sólyompár 2x

Lelkük összeér

Vérük kettőből lesz egy vér

Nászukból születik jótestvér

51. Vándorló Farkas

(lakota dal-Sólyomfi)

Héjá hééjhéja héja hééjhéja....

Vándorló Farkas vagyok

Éhesen kóborlok

Járni alig tudok

Héja hééjhéja héja hééjhéja..

52. Hangot hallok

(Sólyomfi)

Őseink nyugodni térnek

Megpihennek hívó szóra

Tudói ősbölcsességnek

Térek velük nyugovóra

Hangot hallok kő torkából

Csillag - tüzek ropogását

Hetedik ég távolából

Táltos lovak dobogását

Megmos eső, megdörzsöl hó

Szél megszárít, kéreg bújtat

Égi tüzek közt ragyogó

Éji dobom csendben hallgat

Hangot hallok kő torkából

Csillag - tüzek ropogását

Hetedik ég távolából

Táltos lovak dobogását

Másik földnek, másik égnek

Ismerői hangozzatok

Része vagytok zúgó szélnek

Világot virágozzatok

Hangot hallok kő torkából

Csillag - tüzek ropogását

Hetedik ég távolából

Táltos lovak dobogását

Vörös folyam ereinkben

Szarvas-erőnk áradjatok

Agancsos fény-erdeinkben

Erősen áramoljatok

Hangot hallok kő torkából

Csillag - tüzek ropogását

Hetedik ég távolából

Táltos lovak dobogását

53. Megnyílt a föld, az ég

(Sólyomfi)

Megnyílt a föld, az ég

Istenger hív

Megnyílt a föld, az ég

Szárnyam repít

Hova nem, hova nézek

Hova nem, hova látok

Oda nem, oda lépek

Oda nem, oda szállok

Megnyílt a föld, az ég

Hív végtelen

Megyílt a föld, az ég

És ég velem

Hova nem, hova nézek

Hova nem, hova látok

Oda nem, oda lépek

Oda nem, oda szállok

54. Áldás rá

(Sólyomfi)

Éj-sötétben csillagfényben

ég és föld között

Tiszta testem átöleltem

Istenné öltözött

Áldás rá, áldás rá

Éj-sötétben csillagfényben

ég és föld között

Tiszta tested átöleltem

Istenné öltözött

Áldás rá, áldás rá

Napsütésben arany fényben

ég és föld között

Tiszta lelkem átöleltem

Istenné öltözött

Áldás rá, áldás rá

Napsütésben arany fényben

ég és föld között

Tiszta lelked átöleltem

Istenné öltözött

Áldás rá, áldás rá

55. Gyere át

(Sólyomfi)

Széttép, szétmar

darabokra szabdal

Magamra hagy

igaz magammal

Gyere át...4x

Állok, állok

utat találok

Erdőben eredő

ösvényen járok

Gyere át...4x

Szállok, szállok

madarakat látok

Tengerkék égen

felhőben járok

Gyere át...4x

Égek, égek

széllel zenélek

Teremtő Istenhez

újra visszatérek

Gyere át...4x

56. Nem ragaszkodom

(Sólyomfi)

Nem ragaszkodom

Megélem Elmerülök

Istengerében

Nem ragaszkodom

Megélem Szabadon szállok

Szíved szelében

Nem ragaszkodom

Megélem Elfogadom,

ha értem, megértem

57. Nincs rossz

(Sólyomfi)

Nincs rossz, nincs jó

Csak Isten, táncolható

Nincs csend, nincs szó

Csak Isten, dalolható

Nincs kint, nincs bent

Mindkettő Istent jelent

Nincs Te, nincs Én

Csak Mi látjuk a Végtelent

58.Tengerkék égen

(altáji népdal-Sólyomfi)

Tengerkék égen lángol

Ébredő Nap-vezér

Felhőhíd boltívén táncol

Lélekút hozzá elér

Tengerkék égen járok

Végtelen átölel

Isten szép szívében szállok

Végtelen s oly közel

59. Sarkcsillag

(Sólyomfi)

Látom délben látom éjjel

Életfán, hogy ég a láng

Imák szállnak tiszta fénnyel

Fúrúcsillag résén át

60. Minden út véget ér

(Sólyomfi)

Minden út véget ér

és nincs vége sosem

Minden út véget ér

ahol véget ér végtelen

Minden út összeér

és nincs vége sosem

Minden út összeér

fenn az égbe nyúló hegyen

Kék fenn az ég

Szállok feléd 2x

61. Álmodtál

(Sólyomfi)

Álmodtál

Ébredtél

Hozzám fenyvesek szívéről

dalt zengtél

Ébredtél

Álmodtál

Álmod végtelen kertjéből

dalt hoztál

62. Velem egy ős jött

(Sólyomfi)

Velem egy ős jött közénk el

Szívem egy ős emlékű szív

Szemem a régmúltból figyel

Dalom egy ős hangjával hív

Velem a jövő indul el

Szívemben örvénylik a vér

Szemem a jövőbe kémlel

Dalom a jövőről regél

Múlt és jövő

Jelekként jelenben

Ősök és utódok

Lelke virágzik bennem 2x

63. Repülök

(Sólyomfi)

Repülök, hova hív a vérem

Repülök, tudom és elérem

Segítőm hangja hív a mélyben

Régen utazok már

Repülök, hova hív a vérem

Repülök, tudom és elérem

Tanítóm vár az égi réten

Régen utazok már

Repülök, hova hív a vérem

Repülök, tudom és elérem

Rejtezek magam rejtekében

Régen utazok már

64. Hétszer áldott

(Sólyomfi - Kiss Kata)

Hétszer áldott a világ

Hétszer áldott, aki lát

Hétszer áldott az a szív

Kit az Isten hazahív

65. Kék ég

(Sólyomfi)

Kék ég

Mi a végtelenbe lángol

Kék ég

Amit semmi nem határol

Jöjj, szállj ősi paripán

Jöjj, szállj őseink nyomán

Síkság

Mi a végtelenbe szárnyal

Síkság

Tele számtalan csodával

Jöjj, szállj ősi paripán

Jöjj, szállj őseink nyomán

66. Ha megtisztít

(Sólyomfi)

Ha megtisztít a víz

Ha csontot csíp a hó

Égő ég éneke

Tisztán hallható

Ha megtisztít a tűz

Ha szívből szól a szó

Égő ég éneke

Tisztán hallható

67. Az vagyok

(Sólyomfi)

Az vagyok, aki voltam

Az vagyok, ki leszek

Hiába fekszem majd holtan

Nem vesztek életet

68. A Föld közepén állok

(Sólyomfi)

A Föld közepén állok

Ég, szólj hozzám

A Föld közepén állok

Föld, szólj hozzám

Szél szárnyán szállok

Ég, szólj hozzám

Föld hátán járok

Föld, szólj hozzám

69. Túl, túl mindenen

(Sólyomfi)

Túl, túl mindenen

Elenyészik a félelem

Maggá csiszolva magamon

Nem markol semmi hatalom

Túl, túl mindenen

Az idő eltűnik hirtelen

Jelenné olvad múlt s jövő

Elérhetetlen elérhető

Túl, túl mindenen

Megpihen Isten a szívemen

Vándorlás vágya elrepül

Mert megérkeztem legbelül

Túl, túl mindenen

Istened az én Istenem

Egyben minden s mindenben egy

Az Egyből jő s az Egybe megy

70. Édes Hazám

(Sólyomfi)

Édes Hazám, Magyarország

Szívemen viselem sorsát

Áldja meg az ég

Véle lenni zivatarban

Véle lenni fénylő Napban

Szép kötelesség

Őseim, ha megidézem

Végtelen erőmet érzem

Áldás, tisztesség

Kárpát haza koszorúja

Ölel engem szomorúra

Szétvágva, de fáj

Forrjon össze újra lelke

Vezess minket győzelemre

Atilla király

Őseim, ha megidézem

Végtelen erőmet érzem

Sólyom, égre szállj

71. Medvedal 1.

(Sólyomfi)

Erdőn, mezőn ballagok

Fűvel, fával gyógyítok

Csillagok utamon

Felragyog homlokom

Erdő, mező élete

Gyógyerővel van tele

Földanya áldása

Boldogság forrása

72. Medvedal 2

(Sólyomfi)

Oltalom dombokon át

Mormogom zsálya dalát

Négy mancsom támogat

Szárnyaló álmokat

Hoznak a barlangon át

73. Tisztuljon

(Sólyomfi)

Tisztuljon lelkem, ne húzza súly
Régi helyébe jöjjön az új
Válhassak azzá, aki vagyok:
Tengerjó áldásSzakadjon rólam minden teher
Minden, mi útamról elterel
Válhassak azzá, aki vagyok:
Tengerjó áldásTisztuljon test-váram is
Hús, ín, csont, amerre visz
Élhessek tisztességben
Boldogasszony ölébenTisztuljon tudatom is
Griff szárnyán amerre visz
Élhessek tisztességben
Boldogasszony ölében

74. Életünk forgó kerék

(Sólyomfi)Életünk forgó kerék
Egyszer izzik,
máskor ég
Egyszer sebzett, máskor ép
Életünk forgó kerékÉletünk a változás
Minden pillanatban más
Hatás és ellenhatás
Életünk a változásÉletünk forgó kerék
Egyszer fojtja sötétség
Máskor szítja fényesség
Életünk forgó kerékÉletünk a változás
Szüntelenül mozdulás
Simítás és rándulás
Életünk a változás

75. Minden pillanat

(Sólyomfi)

Minden pillanat az utolsó

Minden pillanat az első

Ami volt, többé nem múlik el

Ami volt, többé el nem jő

76. Kerek Ég

(Sólyomfi)

Kerek Ég

Áldd meg a zöldellő Életfát

Kerek Ég

Szálljon az áldozatom Hozzád

Kerek Ég

Adhassak abból, mi én vagyok

Kerek Ég

Fogadd el azt, amit adhatok

77. Indultam egy úton

(népdal - Sólyomfi)

Indultam egy úton

Te is ugyanazon

Hol egymást találjuk

Másoknak is szóljunk

Aki minket meglát

Mit fog az mondani

Azt fogja gondolni

Világért táncolunk


© 2000-2021. Sundance / Az oldal készítése során egyetlen lélek sem sérült meg.
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!